Aby rozpocząć aplikację do Szkoły Mistrzostwa Sportowego należy wypełnić poniższy formularz

Dotyczy naboru do SMS Szkoła Podstawowa (klasa IV,V,VI,VII,VIII) oraz SMS Liceum Ogólnokształcące klasa 1 (3 i 4 letnia)

Wypełnij formularz zgłoszenia

Opis testów sportowych

Podanie do szkoły

Kryteria rekrutacji do SMS:

 1. umiejętności piłkarskie,
 2. sprawność fizyczna ogólna,
 3. wyniki w nauce w klasie szkoły podstawowej (dotyczy naborów do SMS SP) lub wyniki w nauce 3 klasy gimnazjum/VIII klasy Szkoły Podstawowej (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 4. wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 5. potencjał fizyczny i intelektualny

Powyższe aspekty weryfikowane są przy pomocy specjalnych testów przygotowanych przez zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów we współpracy z Państwową wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Rekrutacja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów odbywa się w ustalonych terminach naborowych (patrz: Terminy Dni Talentu), a także w trybie ciągłym.

Komisja rekrutacyjna Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów składa się z:

 1. Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 2. Wicedyrektora ds edukacyjnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 3. Trenera koordynatora
 4. Trenera przygotowania motorycznego
 5. Trenerów prowadzących
 6. Trenera bramkarzy
 7. Psychologa/pedagoga Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.

Każdy z członków komisji rekrutacyjnej ocenia inne kryterium i wyniki kandydata.