Składka miesięczna: 80 zł (płatne 11 miesięcy w roku; sierpień – wrzesień)

Zasady odpłatności za obiady:

  • Cena 1 obiadu wynosi 8 zł
  • Wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto: 67 2490 0005 0000 4600 3831 5966;
  • Odpisy nieobecności na obiadach należy zgłaszać telefonicznie lub SMS-em pod numer telefonu: 510 144 333 w pierwszym dniu nieobecności najpóźniej do godziny 8:00 lub dzień wcześniej;
  • Nie zgłoszona nieobecność na obiedzie bądź też zgłoszona nieobecność po fakcie nie podlega zwrotowi kosztów za posiłek.

SMS ZKS Unia Tarnów zapewnia m.in.:

  • Bezpłatny dostęp do sprzętu należącego do szkoły
  • Bezpłatnie sprzęt treningowy, reprezentacyjny, oraz  ubiór szkolny
  • Bezpłatne obiady podczas wyjazdowych meczów ligowych*
  • Bus szkolny
  • Dofinansowanie kosztów obozów (zima , lato)
  • Bezpłatny poranny posiłek regeneracyjny **
*wszystkie wyjazdy powyżej 100 km
** dla klas licealnych