Składka miesięczna: 80 zł (płatne 11 miesięcy w roku; sierpień – wrzesień)

 • Wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964

Zasady odpłatności za obiady:

 • Cena 1 obiadu zależna jest od wybranego pakietu firmy Zdrowy Projekt.
 • Wpłaty należy dokonać na konto firmy Zdrowy Projekt.
 • Odpisy nieobecności na obiadach należy zgłaszać mailowo zamowienia@zdrowyprojekt.pl  w pierwszym dniu nieobecności najpóźniej do godziny 8:00 lub dzień wcześniej;
 • Nie zgłoszona nieobecność na obiedzie bądź też zgłoszona nieobecność po fakcie nie podlega zwrotowi kosztów za posiłek.

SMS ZKS Unia Tarnów zapewnia m.in.:

 • Bezpłatny dostęp do sprzętu należącego do szkoły
 • Bezpłatnie sprzęt treningowy, reprezentacyjny, oraz  ubiór szkolny
 • Bezpłatne obiady podczas wyjazdowych meczów ligowych*
 • Bus szkolny
 • Dofinansowanie kosztów obozów (zima , lato)
 • Bezpłatny poranny posiłek regeneracyjny **
*wszystkie wyjazdy powyżej 100 km
** dla klas licealnych